مشخصات پژوهش

صفحه نخست /اثر تمرین تناوبی شدید و ...
عنوان اثر تمرین تناوبی شدید و کورکومین بر پراکسیداسیون لیپیدی، هموسیستئین و فعال سازی کاسپازی در مغز موش های صحرائی در معرض آرسنیک
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها -
چکیده -
پژوهشگران عبدالله حسینلو (نفر اول)، رقیه پوزش جدیدی (نفر دوم)، کریم آزالی علمداری (نفر سوم)، جبار بشیری (نفر چهارم)، میرعلیرضا نورآذر (نفر پنجم)