مشخصات پژوهش

صفحه نخست /تاثیر تمرین تناوبی شدید و ...
عنوان تاثیر تمرین تناوبی شدید و مصرف کورکومین بر ظرفیت تام ضداکسایشی خون، مقدار NRF2 و کاسپاز 3 کبد و شاخص های متابولیک موش های نر تیمار شده با آرسنیک
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها -
چکیده -
پژوهشگران نوشین صالحی (نفر اول)، رقیه پوزش جدیدی (نفر دوم)، کریم آزالی علمداری (نفر سوم)، جبار بشیری (نفر چهارم)، میرعلیرضا نورآذر (نفر پنجم)