ناصر فرج زاده

صفحه نخست /ناصر فرج زاده
ناصر فرج زاده
نام و نام خانوادگی ناصر فرج زاده
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده فناوری اطلاعات و مهندسی کامپیوتر / گروه مهندسی کامپیوتر
تحصیلات دکترای تخصصی / کامپیوتر- هوش مصنوعی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانهمایش
1 دومین کنفرانس ملی رویکردهای نو در مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد - ایران، خروم آباد - 20 اسفند 1395
2 پنجمین کنگره مشترک سیستم های فازی و هوشمند ایران - ایران، قزوین - 17 تا 19 اسفند 1395
3 کنفرانس بین المللی مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات - ایران، تهران - 12 خرداد 1395
4
2nd International conference on knowledge-based engineering and innovation - Iran, Tehran - November 05 - 06, 2015
5 اولین کنفرانس ملی محاسبات توزیعی و پردازش داده های بزرگ - دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - 30 اردیبهشت 94 - 01 اردیبهشت 1394
6 اولین کنفرانس ملی محاسبات توزیعی و پردازش داده های بزرگ - دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - 30 اردیبهشت 94 - 01 اردیبهشت 1394
7 اولین کنفرانس ملی محاسبات توزیعی و پردازش داده های بزرگ - دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - 30 اردیبهشت 94 - 01 اردیبهشت 1394
8 اولین کنفرانس ملی محاسبات توزیعی و پردازش داده های بزرگ - دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - 30 اردیبهشت 94 - 01 اردیبهشت 1394
9 دومین کنفرانس بین المللی بازشناسایی الگو و تحلیل تصویر ایران - ایران، گیلان - 20 و 21 اسفند 1393
10 بیستمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران - ایران، مشهد - 12 تا 14 اسفند 1393
11 دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات - ایران، تهران - 07 اسفند 1393
12 دومین کنفرانس دانش پژوهان کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانشگاه تبریز - ایران، تبریز - 28 و 29 آبان 1393
13
Scientific Cooperations International Workshops on Electrical and Computer Engineering Subfields - Turkey, Istanbul - August 22 - 23, 2014
14
Scientific Cooperations International Workshops on Electrical and Computer Engineering Subfields - Turkey, Istanbul - August 22 - 23, 2014
15 ششمین کنفرانس ملی مهندس و الکترونیک ایران - ایران، گناباد - 28 تا 30 مرداد 1393