سمیه خادمی

صفحه نخست /سمیه خادمی
نام و نام خانوادگی سمیه خادمی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده الهیات و معارف اسلامی / گروه ادیان و عرفان
تحصیلات دکترای تخصصی / ادیان و عرفان
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی پاییز (1399) 43-75