اعظم زرنشان

صفحه نخست /اعظم زرنشان
نام و نام خانوادگی اعظم زرنشان
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی / گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی
تحصیلات دکترای تخصصی / فیزیولوژی ورزش قلب-عروق و تنفس
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ایران 6 (1397) 180-188
2 مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک 20 (1396) 73-821
3 مجله علوم پزشکی رازی 24 (1396) 32-40
4
European Journal of Sports & Exercise Science 3 (2014) 16-20
5 hormozgan medical journal (2014) 55-63
6 ماهنامه علوم پزشکی کرمانشاه ISSN:1735-993X (1392) 789-796
7 مجله زنان ، مامائی و نازایی ایران 16 (1392) 27-20
8
International Journal of Biosciences (2012) 89-81
9 مجله ارمغان دانش - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان کهکیلویه و بویر احمد (1390) 545-556