اعظم زرنشان

صفحه نخست /اعظم زرنشان
نام و نام خانوادگی اعظم زرنشان
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی / گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی
تحصیلات دکترای تخصصی / فیزیولوژی ورزش قلب-عروق و تنفس
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 سلامت و مراقبت 22 (1399) 327-338
2 پژوهش در طب ورزشی و فناوری (علوم حرکتی و ورزش سابق) ـ دانشگاه خوارزمی 18 (1399) 59-76
3
Journal of Rehabilitation Sciences & Research 7 (2020) 178-183
4 سلامت جامعه 14 (1399) 60-72
5
Tanaffos 18 (2019) 230-237
6 آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ایران 6 (1397) 180-188
7 مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک 20 (1396) 73-821
8 مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد 25 (1396) 457-466
9 مجله علوم پزشکی رازی 24 (1396) 32-40
10
European Journal of Sports & Exercise Science 3 (2014) 16-20
11 hormozgan medical journal (2014) 55-63
12 ماهنامه علوم پزشکی کرمانشاه ISSN:1735-993X (1392) 789-796
13 مجله زنان ، مامائی و نازایی ایران 16 (1392) 27-20
14
International Journal of Biosciences (2012) 89-81
15 مجله ارمغان دانش - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان کهکیلویه و بویر احمد (1390) 545-556