علی صیادانی

صفحه نخست /علی صیادانی
علي صياداني
نام و نام خانوادگی علی صیادانی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده ادبیات و علوم انسانی / گروه زبان و ادبیات عربی
تحصیلات دکترای تخصصی / زبان و ادبیات عرب
مرتبه علمی دانشیار
صفحه شخصی
پست الکترونیک
 عنوانهمایش
1 اولین همایش ملی آموزش زبان، ترجمه و مطالعات زبان شناسی - ایران، رشت - 10 اردیبهشت 1401
2 اولین همایش ملی قرآن و ترجمه - ایران، قم - 04 شهریور 1400
3 نخستین همایش ملی پژوهش های شعر معاصر عربی - ایران، تبریز - 27 آبان 1397
4 نخستین همایش ملی پژوهش های شعر معاصر عربی - ایران، تبریز - 27 آبان 1397
5 نخستین همایش ملی پژوهش های شعر معاصر عربی - ایران، تبریز - 27 آبان 1397
6 ششمین همایش ملی نقد و نظریه ادبی - ایران، گنبد کاووس - 08 آذر 1396
7 کنگـره بین المللــی زبـان و ادبیـات - ایران، مشهد - 15 مهر 1395
8 نخستین همایش ملی واژه پژوهی در علوم اسلامی - ایران، یاسوج - 30 اردیبهشت 1395
9 نخستین همایش ملی واژه پژوهی در علوم اسلامی - ایران، یاسوج - 30 اردیبهشت 1395
10 همایش ملی بررسی موضوعی کتاب های درسی زبان و ادبیات فارسی (چالش ها و چشم اندازها) - Iran، Shiraz - 27 و 28 آبان 1394
11 همایش ملی بینامتنیت- قم - 01 دی 1393
12 دومین همایش ملی ادبیات تطبیقی - ایران، کرمانشاه - 13 شهریور 1393