مهدی هاشم زاده

صفحه نخست /مهدی هاشم زاده
مهدي هاشم زاده
نام و نام خانوادگی مهدی هاشم زاده
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده فناوری اطلاعات و مهندسی کامپیوتر / گروه فناوری اطلاعات و ارتباطات
تحصیلات دکترای تخصصی / کامپیوتر- سیستم های هوشمند
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک
 عنواندانشجواستاد راهنمااستاد مشاورتاریخ دفاع
1 سحر فردین مهدی هاشم زاده ناصر فرج زاده -
2 علی حسینی کشکی مهدی هاشم زاده ناصر فرج زاده -
3 سعید محمدپورتلخ ابی ناصر فرج زاده مهدی هاشم زاده -
4 امین محمدپورفرد ناصر فرج زاده مهدی هاشم زاده -
5 نگین مهر مهدی هاشم زاده ناصر فرج زاده -
6 سارا احمدی ناصر فرج زاده مهدی هاشم زاده -
7 سعید حمدالهی اسکوئی مهدی هاشم زاده ناصر فرج زاده -
8 امین قادری نیری ناصر فرج زاده مهدی هاشم زاده -
9 دنیا پیشداد ناصر فرج زاده مهدی هاشم زاده -
10 سیدصابر کاظمی مهدی هاشم زاده ناصر فرج زاده -
11 مهراد آریا مهدی هاشم زاده ناصر فرج زاده -
12 الهام سلیمانی ناصر فرج زاده مهدی هاشم زاده -
13 میلاد حیدری مهدی هاشم زاده ناصر فرج زاده -
14 امین گلزاری اسکویی مهدی هاشم زاده ناصر فرج زاده -
15 پریا سلطان زاده مهدی هاشم زاده ناصر فرج زاده -
16 علیرضا زاده مهدی مهدی هاشم زاده ناصر فرج زاده -
17 بهاره عاشقی مهدی هاشم زاده ناصر فرج زاده -
18 زهرا کمانکش ناصر فرج زاده مهدی هاشم زاده -
19 نسرین آسوده ناصر فرج زاده مهدی هاشم زاده -
20 صحرا اکبری ناصر فرج زاده مهدی هاشم زاده 1395/12/01
21 عطیه پیروی مهدی هاشم زاده ناصر فرج زاده -
22 مینا توحیدی مهدی هاشم زاده ناصر فرج زاده -
23 فرزاد ناطقی راد ناصر فرج زاده مهدی هاشم زاده -
24 بهاره یساری مهدی هاشم زاده ناصر فرج زاده -
25 فاطمه جانپور مهدی هاشم زاده ناصر فرج زاده -
26 ام گلثوم داداشی شاهگلی عسگر علی بویر مهدی هاشم زاده 1394/12/09