یوسف یاوری

صفحه نخست /یوسف یاوری
نام و نام خانوادگی یوسف یاوری
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی / گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی
تحصیلات دکترای حرفه ای / تربیت بدنی و مدیریت برنامه ریزی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 مدیریت ارتقای سلامت 10 (1400) 45-52
2 مجله علوم پزشکی رازی 27 (1399) -
3 سوخت و ساز و فعالیت ورزشی 9 (1399) 15-25
4 پژوهش های فیزیولوژی و مدیریت در ورزش 11 (1398) 61-71
5 طب توانبخشی (دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی) 6 (1396) 103-112
6 مدیریت ارتقای سلامت 6 (1396) 43-49
7 مدیریت منابع انسانی در ورزش 3 (1395) 187-204
8 پژوهش در ورزش تربیتی (پژوهش در ورزش دانشگاهی سابق) 5 (1395) 99-116
9
Sport Science 9 (2016) 54-60
10 مدیریت و توسعه ورزش 1 (1395) 233-243
11 پژوهش های نوین روانشناختی سال دهم (1394) 235-256
12 مطالعات ناتوانی 4 (1393) 52-59
13
International Journal of Sport Studies (2014) 394-399
14
International Journal of Sport Studies (2014) 1015-1022
15 مدیریت ورزشی (حرکت سابق) (1391) 168-153