حافظ صاحب یار

صفحه نخست /حافظ صاحب یار
حافظ صاحب يار
نام و نام خانوادگی حافظ صاحب یار
شغل دانشجوی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
تحصیلات دکترای تخصصی / روان شناسی تربیتی
مرتبه علمی
صفحه شخصی [وب‌سایت شخصی]
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 آموزش و ارزشیابی 15 (1401) 74-84
2 پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی 30 (1401) 87-114
3 نوآوری های آموزشی 20 (1400) 7-30
4 مطالعات روانشناسی تربیتی 18 (1400) 1-17
5 روانشناسی تربیتی 17 (1400) 289-316
6 اندازه گیری تربیتی سال نهم (1398) 1-16
7 ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی دوره هشتم (1398) 33-62
8 آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ایران 7 (1397) صفحات 21-29
9 فناوری آموزش 12 (1397) 229-236
10 پژوهش های جامعه شناسی معاصر (دانشگاه بوعلی سینا همدان) سال ششم (1396) 121-147