ناصر فرج زاده

صفحه نخست /ناصر فرج زاده
ناصر فرج زاده
نام و نام خانوادگی ناصر فرج زاده
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده فناوری اطلاعات و مهندسی کامپیوتر / گروه مهندسی کامپیوتر
تحصیلات دکترای تخصصی / کامپیوتر- هوش مصنوعی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنواندانشجواستاد راهنمااستاد مشاورتاریخ دفاع
1 سحر فردین مهدی هاشم زاده ناصر فرج زاده -
2 علی حسینی کشکی مهدی هاشم زاده ناصر فرج زاده -
3 سعید محمدپورتلخ ابی ناصر فرج زاده مهدی هاشم زاده -
4 امین محمدپورفرد ناصر فرج زاده مهدی هاشم زاده -
5 نگین مهر مهدی هاشم زاده ناصر فرج زاده -
6 سارا احمدی ناصر فرج زاده مهدی هاشم زاده -
7 سعید حمدالهی اسکوئی مهدی هاشم زاده ناصر فرج زاده -
8 امین قادری نیری ناصر فرج زاده مهدی هاشم زاده -
9 دنیا پیشداد ناصر فرج زاده مهدی هاشم زاده -
10 سیدصابر کاظمی مهدی هاشم زاده ناصر فرج زاده -
11 مجید رشیدی فارفار ناصر فرج زاده --- -
12 مهراد آریا مهدی هاشم زاده ناصر فرج زاده -
13 الهام سلیمانی ناصر فرج زاده مهدی هاشم زاده -
14 میلاد حیدری مهدی هاشم زاده ناصر فرج زاده -
15 امین گلزاری اسکویی مهدی هاشم زاده ناصر فرج زاده -
16 پریا سلطان زاده مهدی هاشم زاده ناصر فرج زاده -
17 علیرضا زاده مهدی مهدی هاشم زاده ناصر فرج زاده -
18 بهاره عاشقی مهدی هاشم زاده ناصر فرج زاده -
19 زهرا کمانکش ناصر فرج زاده مهدی هاشم زاده -
20 نسرین آسوده ناصر فرج زاده مهدی هاشم زاده -
21 مهسا قلعه ناصر فرج زاده عسگر علی بویر 1395/11/25
22 صحرا اکبری ناصر فرج زاده مهدی هاشم زاده 1395/12/01
23 عطیه پیروی مهدی هاشم زاده ناصر فرج زاده -
24 مینا توحیدی مهدی هاشم زاده ناصر فرج زاده -
25 فرزاد ناطقی راد ناصر فرج زاده مهدی هاشم زاده -
26 بهاره یساری مهدی هاشم زاده ناصر فرج زاده -
27 فاطمه جانپور مهدی هاشم زاده ناصر فرج زاده -
28 فاطمه دشتبانی عسگر علی بویر ناصر فرج زاده 1395/12/16
29 عطاء دلخون محسن حیدریان ناصر فرج زاده 1394/06/11
30 پگاه معتمد وزیری محسن حیدریان ناصر فرج زاده 1394/06/11
31 مریم سامان آذری عسگر علی بویر ناصر فرج زاده 1394/10/30
32 عزیز کرمیانی عسگر علی بویر ناصر فرج زاده 1393/12/17