محسن حیدریان

صفحه نخست /محسن حیدریان
محسن حيدريان
نام و نام خانوادگی محسن حیدریان
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده فناوری اطلاعات و مهندسی کامپیوتر / گروه مهندسی کامپیوتر
تحصیلات دکترای تخصصی / ریاضیات کاربردی - سیستم های کامپیوتری
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک
 عنواندانشجواستاد راهنمااستاد مشاورتاریخ دفاع
1 فریبا درویشیان محسن حیدریان --- -
2 پرناز بهنام محسن حیدریان --- -
3 ساغر قربانی محسن حیدریان --- -
4 مهدی صادقی محسن حیدریان محمود آتشبار -
5 سمیرا میرقاسم پور محسن حیدریان اسماعیل نورانی -
6 فاطمه خوشه گیر محسن حیدریان حسین عباسی مهر -
7 ازاده بنی عامریان محسن حیدریان صادق سلیمانی -
8 ناصر اکبری محسن حیدریان عسگر علی بویر 1394/09/10
9 عطاء دلخون محسن حیدریان ناصر فرج زاده 1394/06/11
10 پگاه معتمد وزیری محسن حیدریان ناصر فرج زاده 1394/06/11