عسگر علی بویر

صفحه نخست /عسگر علی بویر
نام و نام خانوادگی عسگر علی بویر
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده فناوری اطلاعات و مهندسی کامپیوتر / گروه فناوری اطلاعات و ارتباطات
تحصیلات دکترای تخصصی / علوم کامپیوتر- محاسبات توزیعی
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک
 عنواندانشجواستاد راهنمااستاد مشاورتاریخ دفاع
1 امیررضا محمدی عسگر علی بویر اسماعیل نورانی -
2 مریم صباوندمنفرد عسگر علی بویر اسماعیل نورانی -
3 خاطره ازاد عسگر علی بویر علیرضا روحی -
4 فرانک شمس عسگر علی بویر اسماعیل نورانی -
5 سمیه عبدل زاده مقدم طیول عسگر علی بویر اسماعیل نورانی -
6 حمید روغنی عسگر علی بویر اسماعیل نورانی -
7 مهسا قلعه ناصر فرج زاده عسگر علی بویر 1395/11/25
8 حمید احمدی بنی عسگر علی بویر --- 1395/07/12
9 کمال برهمند عسگر علی بویر سید محمود شیخ الاسلامی گاوگانی 1395/07/12
10 فاطمه دشتبانی عسگر علی بویر ناصر فرج زاده 1395/12/16
11 ناصر اکبری محسن حیدریان عسگر علی بویر 1394/09/10
12 محسن مفاخری شهرام حسین زاده عسگر علی بویر 1394/03/24
13 ام گلثوم داداشی شاهگلی عسگر علی بویر مهدی هاشم زاده 1394/12/09
14 مریم سامان آذری عسگر علی بویر ناصر فرج زاده 1394/10/30
15 عزیز کرمیانی عسگر علی بویر ناصر فرج زاده 1393/12/17