بهزاد شالچی

صفحه نخست /بهزاد شالچی
بهزاد شالچي
نام و نام خانوادگی بهزاد شالچی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی / گروه روانشناسی
تحصیلات دکترای تخصصی / روانشناسی - عمومی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنواندانشجواستاد راهنمااستاد مشاورتاریخ دفاع
1 شیرین انصاری فخر السادات قریشی راد بهزاد شالچی -
2 فاطمه عشقی رحیم یوسفی بهزاد شالچی -
3 سمیرا کلانتری رحیم یوسفی بهزاد شالچی -
4 پگاه طباطبائی نوائی نوبری مهران سلیمانی بهزاد شالچی -
5 ارزو خاکی بهزاد شالچی فخر السادات قریشی راد -
6 رقیه خدائی بیرامی بهزاد شالچی لادن واقف -
7 رابعه اذرمهر بهزاد شالچی عزت اله احمدی -
8 مجتبی زاهدی لادن واقف بهزاد شالچی -
9 مجتبی زاهدی لادن واقف بهزاد شالچی -
10 محمد میرزایی مهران سلیمانی بهزاد شالچی 1394/12/16