بهزاد شالچی

صفحه نخست /بهزاد شالچی
بهزاد شالچي
نام و نام خانوادگی بهزاد شالچی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی / گروه روانشناسی
تحصیلات دکترای تخصصی / روانشناسی - عمومی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 مدیریت ارتقای سلامت 6 (1396) 43-49
2 مجله پزشکی ارومیه 26 (1394) 716-723
3 روان شناسی و دین - مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) 8 (1394) 113-128
4 اعتیاد پژوهی – ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری 9 (1394) 37-52
5 پژوهش های نوین روانشناختی (روانشناسی سابق) - دانشـگاه تبریـز - باهمکـاری انجمـن روان شناسی ایران 10 (1394) 149-165
6 پژوهش در سلامت روانشناختی (دانشگاه خوارزمی) 8 (1394) 1-15