رحمان مشتاق مهر

صفحه نخست /رحمان مشتاق مهر
رحمان مشتاق مهر
نام و نام خانوادگی رحمان مشتاق مهر
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده ادبیات و علوم انسانی / گروه زبان و ادبیات فارسی
تحصیلات دکترای تخصصی / زبان و ادبیات فارسی
مرتبه علمی استاد
صفحه شخصی [وب‌سایت شخصی]
پست الکترونیک
 عنواندانشجواستاد راهنمااستاد مشاورتاریخ دفاع
1 قدرت افاقی سرای رحمان مشتاق مهر حسین صدقی -
2 بهزاد عباس زاده مبارکی رحمان مشتاق مهر احمد گلی -
3 پروانه مظهری حسین صدقی رحمان مشتاق مهر -
4 لیلا مهین حسین نیا رحمان مشتاق مهر ناصر علی زاده خیاط -
5 فرزانه قنبری پریخانی رحمان مشتاق مهر ویدا دستمالچی -
6 مهدی سیابانی صدر رحمان مشتاق مهر احمد گلی -
7 میلاد فولادلو ویدا دستمالچی رحمان مشتاق مهر -
8 فاطمه میرزاپور رحمان مشتاق مهر ویدا دستمالچی -
9 زهرا هادی کسانق رحمان مشتاق مهر ناصر علی زاده خیاط -
10 یگانه حمیدیان رحمان مشتاق مهر یدالله نصراللهی -
11 مجید اقاخان پورسرخاب حیدر قلی زاده رحمان مشتاق مهر -
12 علی محمدیارلو یدالله نصراللهی رحمان مشتاق مهر -
13 سیدسینا علوی کورانه رحمان مشتاق مهر احمد گلی -
14 جعفرصادق قلی زاده قپچاق حسین صدقی رحمان مشتاق مهر -
15 مهسا موازن احمد گلی رحمان مشتاق مهر -
16 نفیسه حدیقه ششگلانی حسین صدقی رحمان مشتاق مهر -
17 فاطمه نعمتی رحمان مشتاق مهر احمد گلی -
18 رقیه عالی ویدا دستمالچی رحمان مشتاق مهر -
19 پروانه عبداللهی رحمان مشتاق مهر یدالله نصراللهی -
20 زهرا اتابک احمد گلی رحمان مشتاق مهر -
21 خلیل جدیری اقایی ویدا دستمالچی رحمان مشتاق مهر -
22 علی حاجی زاده خراجو رحمان مشتاق مهر یدالله نصراللهی -
23 احمد عبدل زاده فرد رحمان مشتاق مهر --- -
24 احمد علی زاده اقدم رحمان مشتاق مهر احمد گلی -
25 مقداد اقبال سعیدی احمد گلی رحمان مشتاق مهر -
26 رقیه صحراگردبیرامی عاتکه رسمی رحمان مشتاق مهر -
27 مهناز نظامی عنبران رحمان مشتاق مهر یدالله نصراللهی -
28 وحیده اسدنژادقزلگچی حسین صدقی رحمان مشتاق مهر -
29 فاطمه جعفریان جمال اباد رحمان مشتاق مهر حسین صدقی -
30 مریم صحتی چوان احمد گلی رحمان مشتاق مهر -