رضا یل شرزه

صفحه نخست /رضا یل شرزه
رضا يل شرزه
نام و نام خانوادگی رضا یل شرزه
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده ادبیات و علوم انسانی / گروه زبان انگلیسی
تحصیلات دکترای تخصصی / مطالعات ترجمه
مرتبه علمی استادیار
صفحه شخصی
پست الکترونیک
 عنواندانشجواستاد راهنمااستاد مشاورتاریخ دفاع
1 حنانه باقریان رضا یل شرزه رؤیا منصفی -
2 مهشید عالی دائی رضا یل شرزه رؤیا منصفی -
3 اناهیتا کشوریان رؤیا منصفی رضا یل شرزه -
4 ایدا طالبیان ابوالفضل رمضانی رضا یل شرزه -
5 نجمه حیدری نسب رؤیا منصفی --- -
6 امین سرلک رؤیا منصفی رضا یل شرزه -
7 امین مسعودی رضا یل شرزه رؤیا منصفی -
8 فاطمه نژادرضا فرزاد سلحشور رضا یل شرزه -
9 سعید برزوئی رؤیا منصفی --- -
10 سیدعلیرضا احمدانجوی رضا یل شرزه فرزاد سلحشور -
11 عاطفه رحیمی محمودآباد ابوالفضل رمضانی رضا یل شرزه -
12 مجید سعیدی رضا یل شرزه داود امینی -
13 رباب اروج زاده رضا یل شرزه --- -
14 نفیسه علیزاده خسرقی رضا یل شرزه احد مهروند -
15 امیر نیک روز رضا یل شرزه داود امینی -
16 پریسا شاکر رضا یل شرزه سیمین عنبرشاهی -
17 سعید فتحی نژاد رضا یل شرزه داود امینی -
18 صدیقه محمدی ایوبی رضا یل شرزه داود امینی -
19 سمیه نوری بیوک بهنام رضا یل شرزه -
20 معین مداین زاده رضا یل شرزه داود امینی -
21 هادی جابریان رضا یل شرزه --- -
22 سعیده زنجیره رضا یل شرزه --- -
23 رضا شجاعی نیا رؤیا منصفی رضا یل شرزه -
24 علی سلمان پور رضا یل شرزه --- -