موسی پیری

صفحه نخست /موسی پیری
موسي پيري
نام و نام خانوادگی موسی پیری
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی / گروه علوم تربیتی
تحصیلات دکترای تخصصی / برنامه ریزی درسی
مرتبه علمی دانشیار
صفحه شخصی
پست الکترونیک
 عنوانهمایش
1 اولین همایش ملی روانشناسی، علوم تربیتی و مشاوره - ایران، ارومیه - 27 بهمن 1401
2 اولین همایش ملی روانشناسی، علوم تربیتی و مشاوره - ایران، ارومیه - 27 بهمن 1401
3 پانزدهمین کنفرانس ملی و نهمین کنفرانس بین المللی یادگیری و یاددهی الکترونیکی ایران - ایران، سنندج - 18 تا 20 اسفند 1400
4 نهمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی،مطالعات اجتماعی و فرهنگی - ایران، تهران - 25 دی 1399
5 پانزدهمین همایش سالانه انجمن مطالعات برنامه درسی ایران - ایران، زنجان - 16 و 17 اسفند 1396
6 همایش ملی آموزش حقوق شهروندی - ایران، تبریز - 24 آبان 1396
7 همایش ملی آموزش حقوق شهروندی - ایران، تبریز - 24 آبان 1396
8 یازدهمین همایش ملی ارزیابی کیفیت در نظام های دانشگاهی - ایران، تبریز - 06 و 07 اردیبهشت 1396
9 یازدهمین همایش ملی ارزیابی کیفیت در نظام های دانشگاهی - ایران، تبریز - 06 و 07 اردیبهشت 1396
10 یازدهمین همایش ملی ارزیابی کیفیت در نظام های دانشگاهی - ایران، تبریز - 06 و 07 اردیبهشت 1396
11 چهاردهمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی - ایران، همدان - 11 و 12 شهریور 1395
12 چهاردهمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی - ایران، همدان - 11 و 12 شهریور 1395
13 چهاردهمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی - ایران، همدان - 11 و 12 شهریور 1395
14 اولین کنفرانس سراسری دانش و فناوری علوم تربیتی مطالعات اجتماعی و روانشناسی ایران - ایران، تهران - 25 اسفند 1394
15 اولین کنفرانس بین المللی علوم انسانی، روان شناسی و علوم اجتماعی - ایران، تهران - 27 دی 1394
16 نخستین همایش بین المللی مدیریت آموزشی ایران - ایران، یزد - 17 آذر 1394
17 اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم تربیتی - ایران، شیراز - 20 مهر 1394
18 اولین همایش علمی پژوهشی روانشناسی، علوم تربیتی و آسیب شناسی جامعه - ایران، تهران - 10 شهریور 1394
19 کنفرانس بین المللی پژوهش درعلوم رفتاری و اجتماعی - ترکیه، استانبول - 05 مرداد 1394
20 کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت و علوم انسانی - ترکیه، استانبول - 27 اردیبهشت 1394
21 مجموعه مقالات همایش بین المللی مدیریت - 01 تیر 1393
22 مجموعه مقالات همایش ملی روان شناسی تربیتی - 01 خرداد 1393
23 مجموعه مقالات همایش بین المللی مدیریت - 01 خرداد 1393
24 مجموعه مقالات سومین همایش مجازی ره آوران آموزش - 01 خرداد 1393
25 مجموعه مقالات همایش ملی تغییر دربرنامه درسی دوره های آموزش وپرورش - 01 اسفند 1392
26 مجموعه مقالات همایش ملی قومیت وفرهنگ ایرانی-اسلامی - 01 مهر 1392
27 مجموعه مقالات همایش بین المللی مدیریت
28 همایش ملی روانشناسی دانشگاه پیام نور
29 سومین همایش ملی قرآن کریم سفینه النجاه عصر سی آذر
30
2nd crprus International Educational Research(cY-ICER2013)
31 مجموعه مقالات همایش بین المللی مدیریت
32
2nd crprus International Educational Research(cY-ICER2013)