بهلول قربانیان

صفحه نخست /بهلول قربانیان
بهلول قربانيان
نام و نام خانوادگی بهلول قربانیان
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی / گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی
تحصیلات دکترای تخصصی / تربیت بدنی و علوم ورزشی - فیزیولوژی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنواندانشجواستاد راهنمااستاد مشاورتاریخ دفاع
1 حسن الهیاری بهلول قربانیان اعظم زرنشان -
2 صفا اقتصادی بهلول قربانیان اسمعیل فرجی -
3 شهلا بابالویان بهلول قربانیان اسمعیل فرجی -
4 بهمن صمدی بهلول قربانیان بهروز قربان زاده کشکی -
5 زهرا یدالله زاده جوانقلعه بهلول قربانیان اعظم زرنشان -
6 فهیمه رستمی بهلول قربانیان وحید منتظری -
7 ایلناز حمیدی مجارشین بهلول قربانیان وحید منتظری -
8 ماندانا دهباشی قنواتی بهلول قربانیان رقیه فخرپور -
9 مریم رسولی بهلول قربانیان لادن واقف -
10 یوسف صابری بهلول قربانیان پرویز انصاری -
11 هاجر ممقانی بهلول قربانیان بهروز قربان زاده کشکی -
12 احمد بارانی بهلول قربانیان مهدی بشیری -
13 احمد بارانی بهلول قربانیان مهدی بشیری 1395/07/25
14 فرشاد فیضی بهلول قربانیان کاوه مهرور 1394/12/26
15 فریبا شکرالهی بهلول قربانیان کریم صالح زاده -
16 اکرم محمودپور بهلول قربانیان کاوه مهرور -
17 حکیمه محمدی میهماندار بهلول قربانیان کریم آزالی علمداری -
18 حبیبه محمدی کریم صالح زاده بهلول قربانیان 1395/05/09
19 حکیمه محمدی میهماندار بهلول قربانیان کریم آزالی علمداری 1395/11/17
20 رقیه ستارزاده کریم آزالی علمداری بهلول قربانیان 1395/06/31
21 داود اسمعیل زاده بهلول قربانیان رسول فرجی 1395/02/19