رحیم یوسفی

صفحه نخست /رحیم یوسفی
رحيم يوسفي
نام و نام خانوادگی رحیم یوسفی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی / گروه روانشناسی
تحصیلات دکترای تخصصی / روانشناسی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنواندانشجواستاد راهنمااستاد مشاورتاریخ دفاع
1 ستاره حاج دیوان بچاری حسن یعقوبی رحیم یوسفی -
2 مریم کوششی احمدگورابی رحیم یوسفی لادن واقف -
3 فاطمه عشقی رحیم یوسفی بهزاد شالچی -
4 سمیرا کلانتری رحیم یوسفی بهزاد شالچی -
5 سارا شرقی لوان حسن بافنده قراملکی رحیم یوسفی -
6 هادی اکرمی رحیم یوسفی حسن یعقوبی -
7 اسماعیل غریبی اتی کندی حسن یعقوبی رحیم یوسفی -
8 علی اکبر طاهری مهران سلیمانی رحیم یوسفی 1396/04/12
9 سمیرا غضنفریان پور رحیم یوسفی مهران سلیمانی 1394/12/10
10 شلاله نزهت عزت اله احمدی رحیم یوسفی 1394/12/16
11 ملیحه پورعلی حسن یعقوبی رحیم یوسفی 1394/12/17
12 سارا کریمی رحیم یوسفی مهران سلیمانی 1394/07/26