ابوالفضل رمضانی

صفحه نخست /ابوالفضل رمضانی
ابوالفضل رمضاني
نام و نام خانوادگی ابوالفضل رمضانی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده ادبیات و علوم انسانی / گروه زبان انگلیسی
تحصیلات دکترای تخصصی / زبان و ادبیات انگلیسی
مرتبه علمی استادیار
صفحه شخصی [Google Scholar] [Scopus] [ResearchGate] [وب‌سایت شخصی]
پست الکترونیک
 عنواندانشجواستاد راهنمااستاد مشاورتاریخ دفاع
1 یگانه رسولی مغاس ابوالفضل رمضانی رؤیا منصفی -
2 سیده زیبا فضل اذرشربیانی ابوالفضل رمضانی رؤیا منصفی -
3 ایدا طالبیان ابوالفضل رمضانی رضا یل شرزه -
4 شیرین احمدپور بهرام بهین ابوالفضل رمضانی -
5 ریاض الخفاجی ابوالفضل رمضانی بهرام بهین -
6 کرار الدحیدحاوی احد مهروند ابوالفضل رمضانی -
7 مهسا مرادی بهرام بهین ابوالفضل رمضانی -
8 قیصر الدحیدحاوی احد مهروند ابوالفضل رمضانی -
9 سمیرا سلیمانی زاده رؤیا منصفی --- -
10 حسام الشرقی احد مهروند --- -
11 زهراء الفتلاوی ابوالفضل رمضانی --- -
12 محمد الشبانی احد مهروند ابوالفضل رمضانی -
13 هدى العبودی احد مهروند ابوالفضل رمضانی -
14 مصطفی خلف بهرام بهین ابوالفضل رمضانی -
15 عاطفه رحیمی محمودآباد ابوالفضل رمضانی رضا یل شرزه -
16 سجى محمد ابوالفضل رمضانی احد مهروند -
17 ساره کریم احد مهروند ابوالفضل رمضانی -
18 احمد الشمری ابوالفضل رمضانی احد مهروند -
19 امین نوروزی احد مهروند ابوالفضل رمضانی -
20 مهند خویر رؤیا منصفی --- -
21 ضرغام راهی ابوالفضل رمضانی بهرام بهین -
22 مارال ایزددوست ابوالفضل رمضانی احد مهروند -
23 فرناز رنجی علمداری احد مهروند ابوالفضل رمضانی -
24 سمیه ازاددل رقیه صادقی نیری ابوالفضل رمضانی -
25 مرضیه فروغی احد مهروند ابوالفضل رمضانی -
26 سپیده آقائی نعمت آباد فواد بهزادپور ابوالفضل رمضانی -
27 کامیار کباری اکبری فرزاد سلحشور ابوالفضل رمضانی -
28 سما جعفری فرزاد سلحشور ابوالفضل رمضانی -
29 زهرا شهنازعین الدین ابوالفضل رمضانی --- -
30 فرزانه بقایی رؤیا منصفی ابوالفضل رمضانی -
31 عاطفه خاکزادبناب احد مهروند --- -
32 نیما خیام بهرام بهین ابوالفضل رمضانی -
33 سمیه دهناد بهرام بهین ابوالفضل رمضانی -
34 نسیم میناخانی نوشهر بهرام بهین ابوالفضل رمضانی -
35 اسما عبدالمحمدی ابوالفضل رمضانی احد مهروند -
36 نیما خیام بهرام بهین ابوالفضل رمضانی -
37 رقیه میرزایی احد مهروند --- -
38 مینا توفیق کوزه کنانی ابوالفضل رمضانی احد مهروند -
39 پویا جلالی احد مهروند ابوالفضل رمضانی -
40 علی زارع زاده احد مهروند ابوالفضل رمضانی -
41 سیدمحمد شفیعی اسکوئی ابوالفضل رمضانی احد مهروند -
42 رضا دانایی ابوالفضل رمضانی --- -
43 آیسودا راستافر ابوالفضل رمضانی احد مهروند -
44 مهدی تیما رؤیا منصفی --- -
45 علی زارع زاده احد مهروند ابوالفضل رمضانی -
46 فرناز کلانتریان ابوالفضل رمضانی احد مهروند -
47 سیدکیارش پورحیدری لاهیجی ابوالفضل رمضانی بهرام بهین -
48 مرضیه چرختاب ابوالفضل رمضانی --- -
49 زیبا بابازاده جمال کندی ابوالفضل رمضانی احد مهروند -
50 مهری نورمحمدنژادبقائی ابوالفضل رمضانی سارا ساعی -
51 مهسا غلامی فرزاد سلحشور ابوالفضل رمضانی -
52 امین امین زاد بهرام بهین --- -
53 ساناز حیدری ابوالفضل رمضانی --- -
54 سیده سیمین سیدی ابوالفضل رمضانی بهرام بهین -
55 رشید خشکبارصدیق ابوالفضل رمضانی --- -
56 حمیده آذغانی بهرام بهین --- -
57 سمیرا سیفی ابوالفضل رمضانی --- -
58 فرنام پورکاظم احد مهروند ابوالفضل رمضانی -
59 نورا انصاری ابوالفضل رمضانی --- -
60 بهروز اسماعلیون ابوالفضل رمضانی احد مهروند -
61 شهریار مولایی ابوالفضل رمضانی احد مهروند -
62 لیلا رونقی برهان ابوالفضل رمضانی --- 1394/12/16