ابوالفضل رمضانی

صفحه نخست /ابوالفضل رمضانی
ابوالفضل رمضاني
نام و نام خانوادگی ابوالفضل رمضانی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده ادبیات و علوم انسانی / گروه زبان انگلیسی
تحصیلات دکترای تخصصی / زبان و ادبیات انگلیسی
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک
 عنواندانشجواستاد راهنمااستاد مشاورتاریخ دفاع
1 کرار الدحیدحاوی احد مهروند ابوالفضل رمضانی -
2 مهسا مرادی بهرام بهین ابوالفضل رمضانی -
3 قیصر الدحیدحاوی احد مهروند ابوالفضل رمضانی -
4 سمیرا سلیمانی زاده رؤیا منصفی --- -
5 حسام الشرقی احد مهروند --- -
6 زهراء الفتلاوی ابوالفضل رمضانی --- -
7 محمد الشبانی احد مهروند ابوالفضل رمضانی -
8 هدى العبودی احد مهروند ابوالفضل رمضانی -
9 مصطفی خلف بهرام بهین ابوالفضل رمضانی -
10 عاطفه رحیمی محمودآباد ابوالفضل رمضانی رضا یل شرزه -
11 سجى محمد ابوالفضل رمضانی احد مهروند -
12 ساره کریم احد مهروند ابوالفضل رمضانی -
13 احمد الشمری ابوالفضل رمضانی احد مهروند -
14 امین نوروزی احد مهروند ابوالفضل رمضانی -
15 مهند خویر رؤیا منصفی --- -
16 ضرغام راهی ابوالفضل رمضانی بهرام بهین -
17 مارال ایزددوست ابوالفضل رمضانی احد مهروند -
18 فرناز رنجی علمداری احد مهروند ابوالفضل رمضانی -
19 سمیه ازاددل رقیه صادقی نیری ابوالفضل رمضانی -
20 مرضیه فروغی احد مهروند ابوالفضل رمضانی -
21 سپیده آقائی نعمت آباد فواد بهزادپور ابوالفضل رمضانی -
22 کامیار کباری اکبری فرزاد سلحشور ابوالفضل رمضانی -
23 سما جعفری فرزاد سلحشور ابوالفضل رمضانی -
24 زهرا شهنازعین الدین ابوالفضل رمضانی --- -
25 فرزانه بقایی رؤیا منصفی ابوالفضل رمضانی -
26 عاطفه خاکزادبناب احد مهروند --- -
27 نیما خیام بهرام بهین ابوالفضل رمضانی -
28 سمیه دهناد بهرام بهین ابوالفضل رمضانی -
29 نسیم میناخانی نوشهر بهرام بهین ابوالفضل رمضانی -
30 اسما عبدالمحمدی ابوالفضل رمضانی احد مهروند -
31 نیما خیام بهرام بهین ابوالفضل رمضانی -
32 رقیه میرزایی احد مهروند --- -
33 مینا توفیق کوزه کنانی ابوالفضل رمضانی احد مهروند -
34 پویا جلالی احد مهروند ابوالفضل رمضانی -
35 علی زارع زاده احد مهروند ابوالفضل رمضانی -
36 سیدمحمد شفیعی اسکوئی ابوالفضل رمضانی احد مهروند -
37 رضا دانایی ابوالفضل رمضانی --- -
38 آیسودا راستافر ابوالفضل رمضانی احد مهروند -
39 مهدی تیما رؤیا منصفی --- -
40 علی زارع زاده احد مهروند ابوالفضل رمضانی -
41 فرناز کلانتریان ابوالفضل رمضانی احد مهروند -
42 سیدکیارش پورحیدری لاهیجی ابوالفضل رمضانی بهرام بهین -
43 مرضیه چرختاب ابوالفضل رمضانی --- -
44 زیبا بابازاده جمال کندی ابوالفضل رمضانی احد مهروند -
45 مهری نورمحمدنژادبقائی ابوالفضل رمضانی سارا ساعی -
46 مهسا غلامی فرزاد سلحشور ابوالفضل رمضانی -
47 امین امین زاد بهرام بهین --- -
48 ساناز حیدری ابوالفضل رمضانی --- -
49 سیده سیمین سیدی ابوالفضل رمضانی بهرام بهین -
50 رشید خشکبارصدیق ابوالفضل رمضانی --- -
51 حمیده آذغانی بهرام بهین --- -
52 سمیرا سیفی ابوالفضل رمضانی --- -
53 فرنام پورکاظم احد مهروند ابوالفضل رمضانی -
54 نورا انصاری ابوالفضل رمضانی --- -
55 بهروز اسماعلیون ابوالفضل رمضانی احد مهروند -
56 شهریار مولایی ابوالفضل رمضانی احد مهروند -
57 لیلا رونقی برهان ابوالفضل رمضانی --- 1394/12/16