ابوالفضل رمضانی

صفحه نخست /ابوالفضل رمضانی
ابوالفضل رمضاني
نام و نام خانوادگی ابوالفضل رمضانی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده ادبیات و علوم انسانی / گروه زبان انگلیسی
تحصیلات دکترای تخصصی / ادبیات انگلیسی
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک
 عنواندانشجواستاد راهنمااستاد مشاورتاریخ دفاع
1 سیدکیارش پورحیدری لاهیجی ابوالفضل رمضانی بهرام بهین -
2 مرضیه چرختاب ابوالفضل رمضانی --- -
3 زیبا بابازاده جمال کندی ابوالفضل رمضانی احد مهروند -
4 مهری نورمحمدنژادبقائی ابوالفضل رمضانی سارا ساعی -
5 مهسا غلامی فرزاد سلحشور ابوالفضل رمضانی -
6 امین امین زاد بهرام بهین --- -
7 ساناز حیدری ابوالفضل رمضانی --- -
8 سیده سیمین سیدی ابوالفضل رمضانی بهرام بهین -
9 رشید خشکبارصدیق ابوالفضل رمضانی --- -
10 حمیده آذغانی بهرام بهین --- -
11 سمیرا سیفی ابوالفضل رمضانی --- -
12 فرنام پورکاظم احد مهروند ابوالفضل رمضانی -
13 نورا انصاری ابوالفضل رمضانی --- -
14 بهروز اسماعلیون ابوالفضل رمضانی احد مهروند -
15 شهریار مولایی ابوالفضل رمضانی احد مهروند -
16 لیلا رونقی برهان ابوالفضل رمضانی --- 1394/12/16