ابوالفضل رمضانی

صفحه نخست /ابوالفضل رمضانی
ابوالفضل رمضاني
نام و نام خانوادگی ابوالفضل رمضانی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده ادبیات و علوم انسانی / گروه زبان انگلیسی
تحصیلات دکترای تخصصی / ادبیات انگلیسی
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک
 عنواندانشجواستاد راهنمااستاد مشاورتاریخ دفاع
1 مهسا غلامی فرزاد سلحشور ابوالفضل رمضانی -
2 امین امین زاد بهرام بهین --- -
3 ساناز حیدری ابوالفضل رمضانی --- -
4 سیده سیمین سیدی ابوالفضل رمضانی بهرام بهین -
5 رشید خشکبارصدیق ابوالفضل رمضانی --- -
6 حمیده آذغانی بهرام بهین --- -
7 سمیرا سیفی ابوالفضل رمضانی --- -
8 فرنام پورکاظم احد مهروند ابوالفضل رمضانی -
9 نورا انصاری ابوالفضل رمضانی --- -
10 بهروز اسماعلیون ابوالفضل رمضانی احد مهروند -
11 شهریار مولایی ابوالفضل رمضانی احد مهروند -
12 لیلا رونقی برهان ابوالفضل رمضانی --- 1394/12/16