موسی پیری

صفحه نخست /موسی پیری
موسي پيري
نام و نام خانوادگی موسی پیری
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی / گروه علوم تربیتی
تحصیلات دکترای تخصصی / برنامه ریزی درسی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنواندانشجواستاد راهنمااستاد مشاورتاریخ دفاع
1 رقیه حاجی حسینلو سیروس اسدیان عباس بلاغی موسی پیری -
2 ارزو راژ موسی پیری --- -
3 سعیده جودی چلانسفلی سیروس اسدیان عباس بلاغی موسی پیری -
4 راضیه سقالی موسی پیری سیروس اسدیان عباس بلاغی -
5 رویا خضری موسی پیری سیروس اسدیان عباس بلاغی -
6 فرشته امیری موسی پیری سیروس اسدیان عباس بلاغی -
7 علیرضا ابراهیمی باروق سیروس اسدیان عباس بلاغی موسی پیری -
8 فاطمه زارعی چنزق عیسی برقی موسی پیری -
9 فائزه حیدری کهنه شهری سیروس اسدیان عباس بلاغی موسی پیری -
10 زیبا اقازاده بوکت سیروس اسدیان عباس بلاغی موسی پیری -
11 شکوفه غسالی شبستری سیروس اسدیان عباس بلاغی موسی پیری -
12 کیوان قادریان نبی کندی موسی پیری سیروس اسدیان عباس بلاغی -
13 اشرف مهردوست موسی پیری سیروس اسدیان عباس بلاغی -
14 خدیجه مطیع موسی پیری عیسی برقی -
15 مریم محمدزاده ینگجه موسی پیری بهبود یاری قلی -
16 مرتضی عبدلی اسلاملو عیسی برقی موسی پیری -
17 فاطمه محمدی تنورلویی بهبود یاری قلی موسی پیری -
18 سهیلا معروفی موسی پیری عیسی برقی -
19 زهرا محمدی هشجین سیروس اسدیان عباس بلاغی موسی پیری -
20 پریا علیزاده گاوگانی سیروس اسدیان عباس بلاغی موسی پیری -
21 رقیه خلیلی شهابی عیسی برقی موسی پیری -
22 حامد کرامت موسی پیری سیروس اسدیان عباس بلاغی -
23 علی یاری قراداغلو موسی پیری سیروس اسدیان عباس بلاغی -
24 سیما تمیزی سیروس اسدیان عباس بلاغی موسی پیری -
25 سمانه رضاپوردمیه موسی پیری عیسی برقی -
26 نازنین مجریان گلوگاهی موسی پیری بهبود یاری قلی -
27 مجید میرزائی بولالی عیسی برقی موسی پیری -
28 وقار مریخی حدادان عیسی برقی موسی پیری -
29 حامد علی پور موسی پیری سیروس اسدیان عباس بلاغی -
30 مریم مهدی پوردیلمقانی جواد مصرآبادی موسی پیری -
31 فاطمه مهدی زاده عیسی برقی موسی پیری -
32 مهدی فریدونی موسی پیری بهبود یاری قلی -
33 فاطمه دهقانی سیروس اسدیان عباس بلاغی موسی پیری -
34 هانا خودکامه موسی پیری عیسی برقی -
35 سیده فریبا علیزاده لیلان سیروس اسدیان عباس بلاغی موسی پیری -
36 رقیه افتحی موسی پیری بهبود یاری قلی -
37 زهرا رحمتی زاده موسی پیری سیروس اسدیان عباس بلاغی -
38 زهرا ناصری بهبود یاری قلی --- -
39 الناز مردآزادبهی موسی پیری --- -
40 ساناز ایمانقلی پورعاشقلو موسی پیری --- -
41 ابراهیم عزتی بهبود یاری قلی --- -
42 فریبا رحیمی ملایی سیروس اسدیان عباس بلاغی موسی پیری -
43 زینال پایان موسی پیری بهبود یاری قلی -
44 شمسا گواهر بهبود یاری قلی موسی پیری -
45 لیلا لطفی موسی پیری سیروس اسدیان عباس بلاغی -
46 آرش سعداللهی تقی زوار موسی پیری -
47 شبنم عزیزخیال بهبود یاری قلی --- -
48 ارشد سوارثانی سیروس اسدیان عباس بلاغی موسی پیری -
49 فاطمه ستاری موسی پیری سیروس اسدیان عباس بلاغی -
50 محسن مرکدی موسی پیری جواد مصرآبادی -
51 افسانه شاهی موسی پیری عیسی برقی 1395/12/08
52 نیر حیدری کلجه سیروس اسدیان عباس بلاغی موسی پیری -
53 --- سیروس اسدیان عباس بلاغی موسی پیری -
54 سمیه زارعی سیروس اسدیان عباس بلاغی موسی پیری -
55 نسرین همایونی بخشایش موسی پیری روح اله مهدیون -
56 جواد قصاب زاده موسی پیری عیسی برقی -
57 سوران کلاه دوزی موسی پیری سیروس اسدیان عباس بلاغی -
58 محمد حرفتی سبحانی موسی پیری سیروس اسدیان عباس بلاغی -
59 قادر عزیزی سیروس اسدیان عباس بلاغی موسی پیری -
60 قادر عزیزی سیروس اسدیان عباس بلاغی موسی پیری -
61 صابر دوستی سیروس اسدیان عباس بلاغی موسی پیری -
62 رحمت سعادت فر سیروس اسدیان عباس بلاغی --- -
63 رحمت سعادت فر سیروس اسدیان عباس بلاغی --- 1394/12/11
64 --- موسی پیری جواد مصرآبادی 1394/07/15
65 --- موسی پیری --- 1394/10/12
66 --- موسی پیری --- 1394/10/14
67 مرتضی محمد زاده موسی پیری سیروس اسدیان عباس بلاغی 1394/07/20
68 رضا فزونی موسی پیری سیروس اسدیان عباس بلاغی 1393/03/10