عیسی برقی

صفحه نخست /عیسی برقی
نام و نام خانوادگی عیسی برقی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی / گروه علوم تربیتی
تحصیلات دکترای تخصصی / برنامه ریزی درسی
مرتبه علمی دانشیار
صفحه شخصی [Google Scholar] [Scopus] [وب‌سایت شخصی]
پست الکترونیک
 عنواندانشجواستاد راهنمااستاد مشاورتاریخ دفاع
1 زهرا رجایی شیرابادی عیسی برقی سیروس اسدیان -
2 زهرا اصغری عیسی برقی بهبود یاری قلی -
3 محمدرضا محمدزاده عیسی برقی بهبود یاری قلی -
4 اکرم مبشری دولت ابادی عیسی برقی غلامرضا گل محمدنژاد بهرامی -
5 لیلا عمران پناه الانق عیسی برقی بهبود یاری قلی -
6 صلاح الدین پیروئی خوشاکو عیسی برقی بهبود یاری قلی -
7 فاطمه سلطانی نظرلو عیسی برقی بهبود یاری قلی -
8 هانیه عیدی عیسی برقی سیروس اسدیان -
9 زهرا نجاتی سیروس اسدیان عیسی برقی -
10 وحیده نعمتی خراجو عیسی برقی بهبود یاری قلی -
11 الهام اقائی مزرعه عیسی برقی --- -
12 فاطمه زارعی چنزق عیسی برقی موسی پیری -
13 خدیجه مطیع موسی پیری عیسی برقی -
14 ربابه حمزه لو بهبود یاری قلی عیسی برقی -
15 سحر رضائی هریس غلامرضا گل محمدنژاد بهرامی عیسی برقی -
16 هانیه ذاکری غلامرضا گل محمدنژاد بهرامی عیسی برقی -
17 مرتضی عبدلی اسلاملو عیسی برقی موسی پیری -
18 سحر جعفری عیسی برقی سیروس اسدیان -
19 گلزار شکورزاده عزیز هدایتی خوشمهر عیسی برقی -
20 حامد زرین دیزج عیسی برقی ابوالفضل قاسم زاده علیشاهی -
21 سهیلا معروفی موسی پیری عیسی برقی -
22 ندا نجف زاده نظام اباد عیسی برقی غلامرضا گل محمدنژاد بهرامی -
23 رقیه خلیلی شهابی عیسی برقی موسی پیری -
24 فاطمه زارعی درزه کنانی عیسی برقی --- -
25 مرتضی معرفت خضرلو عیسی برقی بهبود یاری قلی -
26 رقیه عبدالعلی زاد بهبود یاری قلی عیسی برقی -
27 زهرا محمدزادگان غلامرضا گل محمدنژاد بهرامی عیسی برقی -
28 سمانه رضاپوردمیه موسی پیری عیسی برقی -
29 مجید میرزائی بولالی عیسی برقی موسی پیری -
30 وقار مریخی حدادان عیسی برقی موسی پیری -
31 مهدی اکرمی بهبود یاری قلی عیسی برقی -
32 اسمعیل مهدی زاده عیسی برقی سیروس اسدیان -
33 فاطمه مهدی زاده عیسی برقی موسی پیری -
34 مرضیه عباسعلی زاده اصل ممقانی عیسی برقی بهبود یاری قلی -
35 هانا خودکامه موسی پیری عیسی برقی -
36 صیاد عبدالهی اصل سیروس اسدیان عیسی برقی -
37 فائزه هدایت سیروس اسدیان عیسی برقی -
38 محمد دوستی جمولی بهبود یاری قلی عیسی برقی -
39 حسن حسنی عیسی برقی سیروس اسدیان -
40 عادل حسن زاده عیسی برقی --- -
41 مریم سلیمان زاده سیروس اسدیان عیسی برقی -
42 مهدی یعقوبی عیسی برقی سیروس اسدیان -
43 مالک قربان نیتی ابوالفضل قاسم زاده علیشاهی عیسی برقی -
44 ارشد سوارثانی سیروس اسدیان موسی پیری -
45 آرزو شهری قره بابا سیروس اسدیان عیسی برقی -
46 بهرام بهرامی تقی زوار عیسی برقی -
47 افسانه شاهی موسی پیری عیسی برقی 1395/12/08
48 ارشاد محمدی بهبود یاری قلی عیسی برقی -
49 جواد قصاب زاده موسی پیری عیسی برقی -
50 زهرا شعوری میلانی سیروس اسدیان عیسی برقی -