عیسی برقی

صفحه نخست /عیسی برقی
نام و نام خانوادگی عیسی برقی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی / گروه علوم تربیتی
تحصیلات دکترای تخصصی / برنامه ریزی درسی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنواندانشجواستاد راهنمااستاد مشاورتاریخ دفاع
1 وحیده نعمتی خراجو عیسی برقی بهبود یاری قلی -
2 الهام اقائی مزرعه عیسی برقی --- -
3 فاطمه زارعی چنزق عیسی برقی موسی پیری -
4 خدیجه مطیع موسی پیری عیسی برقی -
5 ربابه حمزه لو بهبود یاری قلی عیسی برقی -
6 سحر رضائی هریس غلامرضا گل محمدنژاد بهرامی عیسی برقی -
7 هانیه ذاکری غلامرضا گل محمدنژاد بهرامی عیسی برقی -
8 مرتضی عبدلی اسلاملو عیسی برقی موسی پیری -
9 سحر جعفری عیسی برقی سیروس اسدیان عباس بلاغی -
10 گلزار شکورزاده عزیز هدایتی خوشمهر عیسی برقی -
11 حامد زرین دیزج عیسی برقی ابوالفضل قاسم زاده علیشاهی -
12 سهیلا معروفی موسی پیری عیسی برقی -
13 ندا نجف زاده نظام اباد عیسی برقی غلامرضا گل محمدنژاد بهرامی -
14 رقیه خلیلی شهابی عیسی برقی موسی پیری -
15 فاطمه زارعی درزه کنانی عیسی برقی --- -
16 مرتضی معرفت خضرلو عیسی برقی بهبود یاری قلی -
17 رقیه عبدالعلی زاد بهبود یاری قلی عیسی برقی -
18 زهرا محمدزادگان غلامرضا گل محمدنژاد بهرامی عیسی برقی -
19 سمانه رضاپوردمیه موسی پیری عیسی برقی -
20 مجید میرزائی بولالی عیسی برقی موسی پیری -
21 وقار مریخی حدادان عیسی برقی موسی پیری -
22 مهدی اکرمی بهبود یاری قلی عیسی برقی -
23 اسمعیل مهدی زاده عیسی برقی سیروس اسدیان عباس بلاغی -
24 فاطمه مهدی زاده عیسی برقی موسی پیری -
25 مرضیه عباسعلی زاده اصل ممقانی عیسی برقی بهبود یاری قلی -
26 هانا خودکامه موسی پیری عیسی برقی -
27 صیاد عبدالهی اصل سیروس اسدیان عباس بلاغی عیسی برقی -
28 فائزه هدایت سیروس اسدیان عباس بلاغی عیسی برقی -
29 محمد دوستی جمولی بهبود یاری قلی عیسی برقی -
30 حسن حسنی عیسی برقی سیروس اسدیان عباس بلاغی -
31 عادل حسن زاده عیسی برقی --- -
32 مریم سلیمان زاده سیروس اسدیان عباس بلاغی عیسی برقی -
33 مهدی یعقوبی عیسی برقی سیروس اسدیان عباس بلاغی -
34 مالک قربان نیتی ابوالفضل قاسم زاده علیشاهی عیسی برقی -
35 ارشد سوارثانی سیروس اسدیان عباس بلاغی موسی پیری -
36 آرزو شهری قره بابا سیروس اسدیان عباس بلاغی عیسی برقی -
37 بهرام بهرامی تقی زوار عیسی برقی -
38 افسانه شاهی موسی پیری عیسی برقی 1395/12/08
39 ارشاد محمدی بهبود یاری قلی عیسی برقی -
40 جواد قصاب زاده موسی پیری عیسی برقی -
41 زهرا شعوری میلانی سیروس اسدیان عباس بلاغی عیسی برقی -